Halik March 4 2019

Watch Halik March 4 2019 Replay

Ito ang kuwento ng Lino (Jericho Rosales), Jacky (Yen Santos) at ang kanilang pag-ibig sa bituin para sa isa’t isa, na nagsimula noong bata pa sila. Hindi sinasang-ayunan ng mga magulang ni Jacky si Lino dahil siya ang anak ng isa sa kanilang mga manggagawa. Sa huli, nagpasiya si Lino na manatiling maluwag kay Jacky mula sa mas masakit. Sa isang paikut-ikot na kapalaran, muling nakikipagkita ang dalawang magkapatid pagkatapos ng mga taon, ngunit sila ay kasal na ngayon sa ibang tao. Si Lino ay kasama ni Jade, isang ambisyoso, matigas na ulo babae, na nakakahanap ng isang paraan upang makuha ang kanyang gusto, habang ang asawang si Jacky ay Ace, isang taong mayaman na nagtatago ng lihim. Ngayon na ang tadhana ay nagbigay sa kanila ng isa pang pagkakataon sa pagiging sama-sama, dapat silang pumili sa pagitan ng pakikipaglaban para sa pag-ibig na kanilang pinagkaitan at pinapanatili ang kanilang pangako magpakailanman sa mga taong hindi maaaring maging karapat-dapat dito.