Haplos September 27 2017Advertisement


Haplos September 27 2017 ep.63

sang kakaibang biyaya ang naihandog kay Angela (Sanya Lopez). Ang simpleng haplos niya ang nagsisilbing

lunas—maging sakit man ito o mga damdamin. Pero hindi pa niya batid ang tungkol dito. Hindi rin alam ni

Angela na may kakambal pala ang kakayanan niyang ito. Lalabas ito sa katauhan ni Lucille (Thea Tolentino),

kapatid niya sa labas. Kung panggagamot ang kakayanang makukuha ni Angela, pangungulam naman ang kay

Lucille. Magugulo ang tahimik na buhay ni Angela sa pagdating ng kapatid na siya palang bunga ng isang

dating ugnayan ng kanyang ama. Aagawin ni Lucille ang lahat mula kay Angela sa pag-aakalang ito ay

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5
Tags: