Ipaglaban Mo January 6 2018Advertisement


Ipaglaban Mo January 6 2018 Full Replay HD

na kilala rin bilang When Nasa Katwiran, Ipaglaban Mo !, ay isang dramatisasyon ng mga aktwal na kaso na dinala at naisaayos sa Korte Suprema at Court of Appeals. Hinihikayat nito ang pangkalahatang publiko dahil sa malawak na hanay ng mga isyung tinalakay. Ang layunin ay upang ipaalam at turuan ang mga masa na may parehong karanasan o mga tao na sa hinaharap ay maaaring makuha sa parehong sitwasyon