Wish Ko Lang June 3 2017Advertisement


Wish Ko Lang June 3 2017 ay ang unang nais-pagbibigay ng programa sa telebisyon ng Pilipinas, na nagtatampok ng kagila-kuwento ng mga ordinaryong Pilipino bilang nagpupumilit sila upang pagtagumpayan pambihirang sitwasyon

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5